Wydłużenie terminu zgłoszeń02.03.2015

Dajemy szanse wszystkim województwom na twórcze skorzystanie z okresu ferii zimowych. Wydłużamy termin o dwa tygodnie! Życzymy wielu kreatywnych pomysłów.
Powrót