Wolontariusze poszukiwani08.09.2012

Poszukujemy organizatorów V edycji
Wrocławskiego Konkursu Fotograficznego FOT-ON

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do spróbowania swoich sił w organizacji konkursu fotograficznego o zasięgu całego miasta. W tym roku szkolnym Liceum Ogólnokształcące Nr III wraz z fundacją Noosfera zorganizują V edycję konkursu FOT-ON.

Poszukujemy osób kreatywnych i chcących się zaangażować. Nie wymagamy umiejętności organizacyjnych ani znajomości dziedziny sztuki, którą jest fotografia. Chcemy przekazać dalej doświadczenie, które zbieraliśmy przez ostatnie 4 lata podczas organizacji poprzednich edycji. Jesteśmy otwarci na propozycje rozwoju konkursu.

Naszym współpracownikom chętnie wystawimy referencje i zaświadczenie o pracy wolontariackiej.

W sprawie wolontariatu prosimy o kontakt: foton@lo3.wroc.pl.

Tomasz Basiura, Filip Jaskólski

Powrót