Podziękowania03.04.2014

Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny FOT-ON jest organizowany niezmiennie przez uczniów i studentów. Działamy jako Fundacja Noosfera i Liceum Ogólnokształcące Nr III we Wrocławiu. Nie udałoby się jednak, gdyby nie wsparcie finansowe wielu Osób!

Szczególnie dziękujemy:

Radzie Rodziców LO III we Wrocławiu,
Departamentowi Edukacji UM we Wrocławiu,
Klubowi Autograf,
Piotrowi Bagińskiemu,
Barbarze i Czesławowi Boguckim,
Anecie Gajdzie,
Jakubowi Jurdziakowi,
Elżbiecie Kohman,
Wandzie Kohman,
Emilii Kopeć,
Wojciechowi Kopeć,
Magdalenie Korkuś,
Mateuszowi Kwaśnickiemu,
Piotrowi Mazurowi,
Ewie Pakulskiej,
Wojciechowi Sypniewskiemu,
Marcinowi Wierzbie
i wszystkim anonimowym Darczyńcom!

Jesteśmy Wam bardzo wdzięczni i cieszymy się, że mogliśmy wspólnie coś zrobić dla młodzieży, kultury i sztuki.

Powrót