Patronat honorowy02.12.2010

Niezmiernie miło nam poinformować Was, że tegoroczna III Edycja Wrocławskiego Konkursu Fotograficznego została objęta Patronatem Honorowym Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia

“W imieniu Prezydenta Wrocławia dziękuję za informację o organizowanej kolejnej edycji Wrocławskiego Konkursu Fotograficznego FOT-ON. Na podkreślenie zasługuje fakt, że głównym celem kokursu jest rozbudzenie artystycznych zainteresowań młodych ludzi. Wszelkie inicjatywy o charakterze społecznym, które uaktywniają mlodzież na płaszczyźnie działań kulturalnych zawsze spotykają sie z uznaniem Predydenta.(…) Patronat Honorowy nad wydarzeniem w imieniu Prezydenta obejmie Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia.(…)” – Maciej Potocki, Dyrektor Departamentu Prezydenta Wrocławia

Powrót