Patronat honorowy18.09.2012

Niezmiernie nam miło poinformować, że tegoroczna V Edycja konkursu została objęta Patronatem Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia

“W imieniu Prezydenta Wrocławia dziękuję za informację na temat V edycji Wrocławskiego Konkursu Fotograficznego FOT-ON, skierowanego do uczniów szkół średnich. (…) Pan Prezydent z radością przyjął zapowiedź organizacji jubileuszowego wydarzenia o wyjątkowej wartości edukacyjnej, kulturalnej i promocyjnej. Dodatkowym walorem inicjatywy jest fakt, że udział w konkursie rozwija młodych ludzi, uwrażliwia ich na sztukę, a przede wszystkim utożsamia z miejscem, w którym mieszkają.

Ze względu na sukces merytoryczny i organizacyjny poprzednich edycji przedsięwzięcia, uprzejmie informuję, że wydarzenie zostało objęte Patronatem Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Pan Prezydent przekazuje wszystkim pomysłodawcom, organizatorom i uczestnikom konkursu życzenia wielu sukcesów oraz satysfakcji z udziału w tej wartościowej inicjatywie.


Marcin Frąckiewicz, Zastępca Dyrektora Biura Prezydenta

Powrót